آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی
کد مطلب: 201065
ماجراي تخلف ۷۰۰ ميلياردي سازمان نظام مهندسي
تاریخ انتشار : 1396/11/10 12:24:11
نمایش : 234
وزير راه و شهرسازي با اشاره به انتقادهاي صورت گرفته به بخشنامه اخيرش در خصوص پرداخت ها به سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان گفت: اين سازمان ها در سال گذشته يک هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان گردش مالي داشتند.

به گزارش سامان ما به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي به انتقادهاي صورت گرفته به بخشنامه اخيرش در خصوص پرداخت ها به سازمان ها نظام مهندسي ساختمان پاسخ داد. وي با اشاره به انتقادهاي صورت گرفته به بخشنامه اخيرش در خصوص پرداخت ها به سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان گفت: اين سازمان ها در سال گذشته يک هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان گردش مالي داشتند که بخشي از آن را در بانکها سپرده گذاري کردند و از اين سپرده گذاري ۱۷۲ ميليارد تومان سود مي گرفتند.

 

آخوندي گفت: اين سازمان ها بايد ۷۸۰ ميليارد تومان به مهندسان پرداخت مي کردند در حاليکه ۷۳۴ ميليارد تومان در حساب آنها باقي مانده بود.وي افزود: سازمان نظام مهندسي به اتکاي بخشنامه دولتي از مردم پول مي گرفت درحاليکه اين سازمان سازماني مردم نهاد است و درآمدهايش بايد از حق عضويت اعضا و کمک هاي دولت تامين شود.

او اضافه کرد: اين بخشنامه که با لغو بخشنامه ۱۳ سال پيش وزير وقت صورت گرفت ،به نفع مهندسان مالکان و به نفع عموم جامعه است.

وي با اشاره به صدور بخشنامه موسوم به تعارض منافع که از ابتداي سال ۹۷ اجرايي مي شود گفت: براساس اين بخشنامه مهندسان ۹ دستگاه دولتي تا زمان خدمت در اين دستگاه ها حق ارائه خدمات در بخش خصوصي را نخواهند داشت.

وزيرراه و شهرسازي با اشاره به تلاش ها اين وزارتخانه براي رونق بازار مسکن افزود: ۳۳۰ هزار سپرده گذار به عنوان متقاضيان واقعي مسکن براي استفاده از تسهيلات خريد مسکن ثبت نام کرده اند.

آخوندي گفت: به اعتقاد بيشتر کارشناسان بازار مسکن با توجه به وجود ۲ و نيم ميليون خانه خالي در شهرها که دو ميليون آن به عنوان خانه دوم است تامدت ها عرضه مازاد در بازار مسکن وجود دارد .

منبع: تسنيم
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
نشر خبر