آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی
کد مطلب: 201039
وقتي صندلي دانشگاه براي شاگرداولها کم مي‌آيد
تاریخ انتشار : 1396/11/04 10:15:47
نمایش : 227
آمارها حاکي از آن است که صندليهاي خوب دانشگاهها پاسخگوي همه شاگرداولهاي کنکور نيست و تعداد معدل بالاها به ويژه در گروه علوم پزشکي بسيار بيشتر از ظرفيت رشته محلهاي پرمتقاضي است.
به گزارش سامان ما به نقل از خبرنگار مهر، در يکي دو ماه گذشته موضوع حذف کنکور دوباره بر سر زبان ها افتاد و در محافل مختلف به دلايل گوناگون اين موضوع عنوان شد که قانون «سنجش و پذيرش دانشجو» مصوب سال ۹۲ بايد به حذف کنکور منتهي شود.

بر اساس «قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور» که در شهريورماه سال ۱۳۹۲ در مجلس شوراي اسلامي اصلاح شد: «در پذيرش دانشجو تأثير سابقه تحصيلي سالانه به صورت تدريجي و صعودي است و پس از پنج سال حداقل ۸۵ درصد ظرفيت پذيرش دانشجو در کل کشور بر مبناي سابقه تحصيلي خواهد بود. در سال اول اجراي اين قانون تأثير سابقه تحصيلي در پذيرش داوطلباني که داراي سابقه تحصيلي هستند حداقل ۲۵ درصد است.»

منظور از سابقه تحصيلي نيز نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه گيري توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسري، نهايي و استاندارد مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

اين در حالي است ميزان ظرفيت پذيرش بر مبناي سابقه تحصيلي اکنون که ۴ سال از اجراي اين قانون مي گذرد در سال ۹۶ به ۸۳.۱ رسيده است و تا پايان سال ۹۷ اين ميزان به ۸۵ درصد مي رسد.

در واقع در کنکور ۹۶، دانشگاه ها در ۱۲ درصد رشته هاي روزانه و ۳۰ درصد رشته هاي شبانه توانسته اند با استفاده از سوابق تحصيلي دانشجو بپذيرند.

ضمن اينکه در حال حاضر ۹۷ درصد رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه پيام نور و همچنين موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي بر اساس سوابق تحصيلي دانشجو مي پذيرند.

نکته مهم کنکوري

نکته اي که همواره در پذيرش کنکور مورد اهميت قرار مي گيرد، رقابت اصلي بر سر رشته هاي پرمتقاضي در گروه هاي رياضي، علوم تجربي و انساني است. رشته هايي همچون پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي، حقوق و مهندسي برق در بهترين دانشگاه هاي کشور هميشه جذاب بوده اند و هيچگاه از جذابيت آن کاسته نشده است.

رقابت اصلي بر سر رشته هاي پرمتقاضي

کلاس هاي کنکور و هزينه هاي آن، رقابت مدارس غير انتفاعي و حتي دولتي با يکديگر بر سر ورود دانش آموزان شان به رده هاي بالاي کنکور، تمايل خانواده ها و فرهنگ علاقمندي به رشته هاي دکتري و مهندسي، مهجور ماندن رشته هاي مهارتي تنها گوشه اي از عواملي هستند که بر اهميت رشته هاي پرمتقاضي اضافه مي کنند.

اما آيا دانشگاه هاي کشور نيز ظرفيت پذيرش بهترين ها را دارند؟ بهترين هايي که در آستانه برگزاري کنکور هرچه خوشي است را بر خود ممنوع مي کنند تا شايد بتوانند يک گزينه بهتر از ديگر دوستان شان پاسخ دهند.

دعواي کنکوري بر سر محبوبترين ها

بر اساس اعلام دفترچه کنکور سراسري رشته هاي مهندسي برق، مهندسي مکانيک، مهندسي کامپيوتر، مهندسي عمران، مهندسي معماري و مهندسي صنايع در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، رشته هاي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکي در گروه علوم تجربي و رشته هاي حقوق، روانشناسي و حسابداري در گروه علوم انساني جزء پرمتقاضي ترين رشته ها محسوب مي شود.

کلاس هاي کنکور، رقابت مدارس بر سر ورود دانش آموزان به رده هاي بالاي کنکور، فرهنگ علاقمندي به رشته هاي دکتري و مهندسي تنها گوشه اي از اهميت رشته هاي پرمتقاضي استبر اساس اعلام مرکز آمار ايران در سال تحصيلي ۹۵ تعداد ۲ ميليون و ۲۳۰ هزار و ۲۲۳ دانش آموز دختر و پسر در دوره متوسط تحصيل کرده اند که از اين تعداد بخشي از آنها در کنکور سال ۹۶ شرکت کرده اند.

آمار ثبت نام کنندگان و شرکت کنندگان در جلسه آزمون سراسري سال ۹۶ نيز نشان مي دهد که ۹۳۰ هزار و ۴۸۲ نفر ثبت نام کردند و از اين تعداد ۸۳۸ هزار و ۹۷۲ نفر در جلسه آزمون حاضر بودند. از اين تعداد در کنکور ۹۶ تنها ۴۳ نفر مجاز به انتخاب رشته نشدند و در واقع ۸۳۸ هزار و ۹۲۹ نفر مجاز شدند. در نهايت تعداد ۳۷۸ هزار و ۷۰۶ نفر در اين آزمون پذيرفته شدند.

اين در حالي است که ظرفيت پذيرش دانشگاه ها در مجموع رشته هاي با آزمون و بدون آزمون ۷۴۴ هزار  ۴۱۸ نفر بود. به اين معني که تقريبا نيمي از ظرفيت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي خالي ماند. نيمي از ظرفيت خالي ماند اما نکته مهم اينجا است که دعواي کنکور و کنکوريها هميشه بر سر رشته ها و دانشگاههاي برتر است. ظرفيت اين رشته ها خالي که نمي ماند هيچ، سريع هم پر مي شود.

اما رشته هاي پرمتقاضي چه سهمي از ظرفيت دانشگاه ها داشته اند؟ نگاهي به ظرفيت دانشگاه هاي بزرگ کشور تصوير روشني به ما نشان مي دهد که صندلي رشته محلهاي برتر کنکور چقدر است و چه ميزان کنکوري را مي تواند در خود جاي دهد.

جدول ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم انساني در دوره هاي مختلف سال ۹۶

دوره ظرفيت رشته هاي تحصيلي جمع
با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصيلي منحصراً با اعمال سوابق تحصيلي
روزانه ۲۵۰۱۰ ۷۵۳ ۲۵۷۶۳
نوبت دوم (شبانه) ۶۲۲۰ ۴۰۵ ۶۶۲۵
پرديس خودگردان ۳۵ ۷۰ ۱۰۵
دانشگاه ها و مؤسسات غيرانتفاعي ۶۶۲۱ ۴۱۵۸۸ ۴۸۲۰۹
دانشگاه پيام نور ۱۰۴۴۴ ۲۱۲۱۱۶ ۲۲۲۵۶۰
ساير دوره ها - ۱۱۲۸ ۷۶۶۳
جمع کل ۵۴۳۷۲ ۲۵۶۵۵۳ ۳۱۰۹۲۵

ظرفيت ۹ دانشگاه برتر کشور در رشته هاي پرمتقاضي علوم انساني

نام دانشگاه رشته/ دوره ظرفيت رشته/ دوره ظرفيت رشته/ دوره ظرفيت جمع
دانشگاه اصفهان با آزمون روزانه/ حقوق ۶۰ با آزمون روزانه/ حسابداري ۳۹ با آزمون روزانه/ روانشناسي ۳۶ ۱۳۵
دانشگاه الزهرا با آزمون روزانه/ حقوق ۳۰ با آزمون روزانه/ حسابداري ۱۵ با آزمون روزانه/ روانشناسي ۳۶ ۸۱
دانشگاه تبريز با آزمون روزانه/ حقوق ۲۱ - - با آزمون روزانه/ روانشناسي ۱۴ ۳۵
دانشگاه تهران با آزمون روزانه/ حقوق ۸۰ با آزمون روزانه/ حسابداري ۱۸ با آزمون روزانه/ روانشناسي ۴۸ ۱۴۶
با آزمون روزانه/ حقوق ۶۰ با آزمون روزانه/ حسابداري ۱۵ (محل تحصيل پرديس فارابي قم) ۷۵
صرفا با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان/ حقوق ۳۰ (محل تحصيل پرديس بين المللي کيش) ۳۰
دانشگاه خوارزمي با آزمون روزانه/ روانشناسي ۱۸ (محل تحصيل واحد کرج) ۱۸
با آزمون روزانه/ حسابداري ۴۲ محل تحصيل تهران ۴۲
دانشگاه شهيد بهشتي با آزمون روزانه/ حقوق ۱۱۰     با آزمون روزانه/ روانشناسي ۳۰ ۱۴۰
دانشگاه شيراز با آزمون روزانه/ حقوق ۷۰ با آزمون روزانه/ حسابداري ۳۶ با آزمون روزانه/ روانشناسي ۱۸ ۱۲۴
با آزمون مجازي/ حقوق ۲۰۰ محل تحصيل دانشکده آموزش هاي الکترونيکي ۲۰۰
دانشگاه علامه طباطبايي با آزمون روزانه/ حقوق ۳۰ با آزمون روزانه/ حسابداري ۱۸ با آزمون روزانه/ روانشناسي ۱۸ ۶۶
با آزمون نوبت دوم/ حقوق ۲۵ - - با آزمون نوبت دوم/ روانشناسي ۱۵ ۴۰
دانشگاه فردوسي مشهد با آزمون روزانه ۱۰۴۲۵ حقوق - زن مرد ۳۰ با آزمون روزانه ۲۲۹۰۲ حسابداري - زن مرد ۲۷ با آزمون روزانه ۲۲۹۰۳ روانشناسي - زن مرد ۱۸ ۷۵
با آزمون نوبت دوم/ حقوق ۱۵ با آزمون نوبت دوم/ حسابداري ۱۵ با آزمون نوبت دوم/ روانشناسي ۱۲ ۴۲
جمع ۱۲۴۹

۲۵۰۰ نفر معدل بالاي ۱۹.۷۵ تنها در گروه علوم انساني

ظرفيت رشته هاي علوم انساني پرطرفدار در چند دانشگاه بزرگ کشور نشان از ظرفيتي حدود يک هزار و ۲۰۰ نفر مي دهد. در مقابل در گروه علوم انساني ۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز شرکت کننده در کنکور 96 معدل بالاي ۱۹.۷۵ داشته اند.

اگر فرض کنيم که دانش آموزان با معدل ۱۹.۷۵ رتبه هاي بالايي هم در کنکور داشته اند، بازهم درگير رقابت براي نشستن بر صندلي دلخواه خود هستند. اما اين نکته هم حائز اهميت است که اگر کنکور هم وجود نداشته باشد و معيار سوابق تحصيلي باشد، باز هم مشکل به وجود مي آيد. زيرا مشخص نيست چگونه مي توان اين تعداد دانش آموز با معدل بالا را در رشته هاي پرمتقاضي جا داد.

کنکور باشد يا نباشد!

از سوي ديگر در گروه علوم انساني کنکور ۹۶ ، تعداد ۱۸۴ هزار و ۴۴۵ نفر شرکت کردند و ۱۶۷ هزار و ۸۰ نفر در جلسه حاضر بودند، از اين تعداد يک نفر مجاز به انتخاب رشته نشد. ظرفيت پذيرش در تمام رشته هاي اين گروه ۳۱۰ هزار و ۸۶۵ نفر بود که در نهايت ۱۱۹ هزار و ۱۷۹ نفر در گروه علوم آزمايشي علوم انساني پذيرفته شدند. يعني همه صندليهاي اين گروه آزمايشي در دانشگاهها پر نشد. چرا که رقابت اصلي براي ورود به دوره هاي روزانه و رشته هاي پرمتقاضي بود و داوطلبان گرايش کمتري به ديگر رشته ها دارند. در نهايت ظرفيت دانشگاه ها نيز خالي مي ماند.

جدول ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در دوره هاي مختلف در سال ۹۶

دوره ظرفيت رشته هاي تحصيلي جمع
با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصيلي منحصراً با اعمال سوابق تحصيلي
روزانه ۴۶۶۴۶ ۵۳۵۹ ۵۲۰۰۵
نوبت دوم (شبانه) ۸۷۴۶ ۲۶۶۸ ۱۱۴۱۴
پرديس خودگردان ۳۱۰ ۴۱۵ ۷۲۵
دانشگاه پيام نور ۱۶۳۲ ۷۶۴۴۶ ۷۸۰۷۸
دانشگاه ها و مؤسسات غيرانتفاعي ۶۸۶۶ ۸۲۹۷۰ ۸۹۸۳۶
ساير دوره ها - ۴۸۸ ۳۴۳۹
جمع کل ۶۶۳۷۹ ۱۶۹۱۱۸ ۲۳۵۴۹۷

ظرفيت ۶ دانشگاه برتر کشور در رشته هاي پرمتقاضي علوم رياضي و فني

نام دانشگاه دوره / رشته ظرفيت دوره / رشته ظرفيت دوره / رشته ظرفيت دوره / رشته ظرفيت دوره / رشته ظرفيت دوره / رشته ظرفيت جمع
دانشگاه تهران با آزمون روزانه/ مهندسي برق ۱۰۰ با آزمون روزانه/ مهندسي مکانيک ۱۲۰ با آزمون روزانه/ مهندسي کامپيوتر ۶۰ با آزمون روزانه/ مهندسي عمران ۹۰ با آزمون روزانه/ مهندسي معماري ۵۰ با آزمون روزانه/ مهندسي صنايع ۳۰ ۴۵۰
با آزمون روزانه/ مهندسي مکانيک ۳۰ دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشکده فني کاسپين واقع در رضوان شهر استان گيلان) ۳۰
با آزمون روزانه/ مهندسي صنايع ۳۰ با آزمون روزانه/ مهندسي کامپيوتر ۲۵ دانشگاه تهران (محل تحصيل دانشکده فني فومن واقع در شهرستان فومن استان گيلان) ۵۵
 صرفا با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان/ مهندسي کامپيوتر ۳۰ دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس بين المللي کيش) ۳۰
دانشگاه صنعتي اصفهان با آزمون روزانه/ مهندسي برق ۱۸۰ با آزمون روزانه/ مهندسي صنايع ۹۰ با آزمون روزانه/ مهندسي عمران ۸۵ با آزمون روزانه/ مهندسي کامپيوتر ۱۰۰ با آزمون روزانه/ مهندسي مکانيک ۱۴۰     ۵۹۵
دانشگاه صنعتي اميرکبير با آزمون روزانه/ مهندسي برق ۱۱۰ با آزمون روزانه/ مهندسي صنايع ۵۵ با آزمون روزانه/ مهندسي کامپيوتر ۷۵ با آزمون روزانه/ مهندسي عمران ۶۵ با آزمون روزانه/ مهندسي مکانيک ۷۰     ۳۷۵
با آزمون پرديس خودگردان/ مهندسي برق ۳۵ با آزمون پرديس خودگردان/ مهندسي صنايع ۲۰ با آزمون پرديس خودگردان/ مهندسي عمران ۲۵ با آزمون پرديس خودگردان/ مهندسي کامپيوتر ۲۰ با آزمون پرديس خودگردان/ مهندسي مکانيک ۳۵     ۱۳۵
دانشگاه صنعتي شريف با آزمون روزانه/ مهندسي برق ۱۵۰ با آزمون روزانه/ مهندسي صنايع ۷۰ با آزمون روزانه/ مهندسي عمران ۷۵ با آزمون روزانه/ مهندسي کامپيوتر ۶۰ با آزمون روزانه/ مهندسي مکانيک ۹۰     ۴۴۵
صرفا با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان/ مهندسي صنايع ۳۰ صرفا با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان/ مهندسي عمران ۳۰ صرفا با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان/ مهندسي مکانيک ۳۰ صرفا با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان/ مهندسي کامپيوتر ۳۰         ۱۲۰
دانشگاه علم و صنعت ايران با آزمون روزانه/ مهندسي برق ۱۲۰ با آزمون روزانه/ مهندسي عمران ۶۰ با آزمون روزانه/ مهندسي کامپيوتر ۵۵ با آزمون روزانه/ مهندسي معماري ۳۴ با آزمون روزانه/ مهندسي مکانيک ۱۰۵ با آزمون روزانه/ مهندسي صنايع ۶۰ ۴۳۴
دانشگاه فردوسي مشهد با آزمون روزانه/ مهندسي برق ۱۰۰ با آزمون روزانه/ مهندسي صنايع ۳۰ با آزمون روزانه/ مهندسي عمران ۳۰ با آزمون روزانه/ مهندسي کامپيوتر ۷۰ با آزمون روزانه/ مهندسي معماري ۲۵ با آزمون روزانه/ مهندسي مکانيک ۷۰ ۳۲۵
با آزمون نوبت دوم/ مهندسي برق ۴۰ با آزمون نوبت دوم/ مهندسي صنايع ۱۵ با آزمون نوبت دوم/ مهندسي عمران ۱۵ با آزمون نوبت دوم/ مهندسي کامپيوتر ۴۰ با آزمون نوبت دوم/ مهندسي مکانيک ۴۰     ۱۵۰
جمع   ۳۱۴۴

در مورد رشته هاي تحصيلي گروه علوم رياضي نيز نکته مورد توجه اين است که رشته هاي مهندسي بيش از رشته هاي علوم پايه همچون فيزيک و شيمي مورد توجه داوطلبان هستند.

۳ هزار نفر در رياضي معدل ۱۹.۷۵ دارند!

در حالي که در گروه علوم رياضي کنکور ۹۶ تعداد ۱۴۸ هزار و ۲۹۷ نفر شرکت کردند و ۱۳۷ هزار و ۷۸۸ نفر در جلسه حاضر بودند از اين تعداد تنها ۵ نفر مجاز به انتخاب رشته نشدند. ظرفيت پذيرش در اين گروه ۲۳۵ هزار و ۷۱۳ نفر بود که در نهايت ۱۰۳ هزار و ۷۵۵ نفر در گروه علوم رياضي و فني پذيرفته شدند.

بر اساس آمار حدود ۳ هزار و ۳۰۰ نفر در گروه علوم رياضي و فني داراي معدل ۱۹.۷۵ هستند. وضعيت اين گروه به مراتب بهتر است. ظرفيت رشته هاي پرمتقاضي در ۶ دانشگاه مطرح نشان مي دهد که اين ظرفيت حدود ۳ هزار نفر است و بهترين جا براي دانش آموزان با معدل بالا وجود دارد اما به نظر مي رسد اگر فاکتور معدل و سوابق تحصيلي بخواهد به تنهايي ملاک عمل قرار گيرد، تکليف دانش آموزان با معدل کمي پايين تر از ۱۹.۷۵ مشخص نيست.

نکته مورد توجه ديگر اين است که دارا بودن معدل بالا تنها در يک سال تحصيلي و چند درس است در حالي که بر اساس قانون سنجش و پذيرش بايد نشان دهنده تلاش سه ساله يک دانش آموز باشد. بنابراين در اينجا نياز است که آموزش پرورش تکليف سوابق تحصيلي دانش آموزان را هرچه زودتر مشخص کند و با برگزاري آزمون هاي استاندارد معيار مناسب تري براي سنجش افراد ايجاد کند.

اما وضعيت در گروه علوم تجربي بسيار بغرنج است. رشته هاي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکي در گروه علوم تجربي جزء رشته هاي پرمتقاضي هستند و در عين حال بيشترين تعداد شرکت کننده را نيز دارند.

جدول ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي در دوره هاي مختلف سال ۹۶

دوره ظرفيت رشته هاي تحصيلي جمع
با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصيلي منحصراً با اعمال سوابق تحصيلي
روزانه ۳۹۲۳۷ ۸۲۵۲ ۴۷۴۸۹
نوبت دوم (شبانه) ۳۱۵۳ ۳۷۳۸ ۶۸۹۱
پرديس خودگردان ۲۰۶۷ ۵۰ ۲۱۱۷
ظرفيت مازاد ۹۶۴ - ۹۶۴
دانشگاه ها و مؤسسات غيرانتفاعي ۴۰۵۹ ۲۴۵۰۰ ۲۸۵۵۹
دانشگاه پيام نور ۶۲۶۴ ۵۹۴۰۸ ۶۵۶۷۲
ساير دوره ها - ۳۸۴ ۲۸۹۰
جمع کل ۵۷۹۸۵ ۹۶۵۹۷ ۱۵۴۵۸۲

ظرفيت رشته دامپزشکي در دانشگاه هاي اروميه، تبريز، تهران، خوارزمي (محل تحصيل واحد کرج)، رازي کرمانشاه، شهيد باهنر کرمان، شهيد چمران اهواز، شيراز، فردوسي مشهد تنها ۴۴۵ نفر است. اين ظرفيت غير از ظرفيت ساير موسسات آموزش عالي است.

ظرفيت ۶ دانشگاه برتر کشور در رشته هاي پرمتقاضي علوم تجربي

نام دانشگاه دوره/ رشته ظرفيت دوره/ رشته ظرفيت دوره/ رشته ظرفيت جمع
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با آزمون روزانه/ پزشکي ۱۳۲ با آزمون روزانه/ داروسازي ۵۶ با آزمون روزانه/ دندانپزشکي ۴۲ ۲۳۰
با آزمون پرديس خودگردان/ پزشکي ۴۶ با آزمون پرديس خودگردان/ داروسازي ۲۶ با آزمون پرديس خودگردان/ دندانپزشکي ۲۶ ۹۸
دانشگاه علوم پزشکي تبريز با آزمون روزانه/ پزشکي ۱۴۲ با آزمون روزانه/ داروسازي ۴۸ با آزمون روزانه/ دندانپزشکي ۴۰ ۲۳۰
با آزمون پرديس خودگردان/ پزشکي ۵۴ با آزمون پرديس خودگردان/ داروسازي ۲۶ با آزمون پرديس خودگردان/ دندانپزشکي ۱۰ ۹۰
دانشگاه علوم پزشکي تهران با آزمون روزانه/ پزشکي ۱۶۰ با آزمون روزانه/ داروسازي ۸۲ با آزمون روزانه/ دندانپزشکي ۵۰ ۲۹۲
- - با آزمون پرديس خودگردان/ داروسازي ۴۰ - - ۴۰
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با آزمون روزانه/ پزشکي ۱۷۰ با آزمون روزانه/ داروسازي ۴۴ با آزمون روزانه/ دندانپزشکي ۴۰ ۲۵۴
با آزمون پرديس خودگردان/ پزشکي ۵۰ با آزمون پرديس خودگردان/ داروسازي ۲۶ با آزمون روزانه/ دندانپزشکي ۲۰ ۹۶
دانشگاه علوم پزشکي شيراز با آزمون روزانه/ پزشکي ۱۸۸ با آزمون روزانه/ داروسازي ۵۶ با آزمون روزانه/ دندانپزشکي ۵۴ ۲۹۸
با آزمون ظرفيت مازاد/ پزشکي ۲۹ با آزمون ظرفيت مازاد/ داروسازي ۱۰ با آزمون ظرفيت مازاد/ دندانپزشکي ۴ ۴۳
دانشگاه علوم پزشکي مشهد با آزمون روزانه/ پزشکي ۱۲۲ با آزمون روزانه/ داروسازي ۳۴ با آزمون روزانه/ دندانپزشکي ۴۲ ۱۹۸
جمع ۱۸۶۹

در گروه علوم تجربي ما با ۲۷ هزار نفر معدل بالاي ۱۹.۷۵ روبرو هستيم که همگي سر در سوداي پزشکي دارندالبته ظرفيتي نيز مخصوص داوطلبان بومي براي رشته هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل نيز براي برخي از دانشگاه هاي علوم پزشکي وجود دارد. در گروه علوم تجربي ما با ۲۷ هزار نفر معدل بالاي ۱۹.۷۵ روبرو هستيم که همگي سر در سوداي پزشکي دارند.

اين درحالي است که ظرفيت سه رشته پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي در ۶ دانشگاه علوم پزشکي تنها حدود يک هزار و ۸۶۹ نفر است و مشخص نيست که اين تعداد در صورت کسب رتبه بالاي کنکور چگونه مي توانند در اين رشته ها پذيرفته شوند.

در گروه علوم تجربي کنکور ۹۶ تعداد ۵۸۰ هزار و ۸۵۵ نفر شرکت کردند و ۵۱۸ هزار و ۳۳۱ نفر در جلسه حاضر بودند از اين تعداد تنها ۳۷ نفر مجاز به انتخاب رشته نشدند. ظرفيت پذيرش در اين گروه ۱۵۴ هزار و ۸۸۰ نفر بود که در نهايت، ۱۳۳ هزار و ۷۷۹ نفر در گروه آزمايشي علوم تجربي پذيرفته شدند.

با توجه به تعداد بالاي شرکت کنندگان در رقابت رشته هاي گروه علوم تجربي و فرهنگ غالب توجه به رشته هاي پزشکي، سخت ترين فرآيند براي پذيرش دانش آموزان در رشته هاي علوم تجربي است. اين مشکل در صورتي که کنکور نباشد سخت تر هم خواهد شد. مشخص نيست چگونه دانشگاه هاي علوم پزشکي مي توانند به اين ميزان از تقاضا پاسخ دهند.

ضمن آنکه در حال حاضر با وجود کنکور نيز تعداد زيادي از متقاضيان گروه علوم تجربي پشت در دانشگاه ها مي مانند.

قابل توجه مخالفان و موافقان کنکور

نکته مورد اهميتي که مخالفان کنکور بايد به آن توجه کنند اين است که با توجه به ميزان متقاضيان و ظرفيت پذيرش و نوع هدايت تحصيلي دانش آموزان به رشته هاي پزشکي، حذف کنکور در گروه علوم تجربي چالش بيشتري را به وجود مي آورد و نيازمند توجه بيشتري است.

در مقابل طرفداران کنکور هم بايد توجه کنند که يک آزمون چند ساعته نمي تواند ملاک مناسبي براي ورود دانش آموزان ۱۸ ساله به فضاي سخت رشته هاي علوم پزشکي باشد.

به نظر مي رسد روش هاي جايگزين کنکور که در ساير کشورها ملاک ورود به دانشگاه هستند، به تنهايي نمي تواند معيار خوبي براي جايگزيني کنکور در کشور ما باشد. تا زماني که وضعيت هدايت تحصيلي، علاقه افراطي خانواده ها به دکتر يا مهندس شدن فرزندانشان، وضعيت امتحانات سراسري مدارس متوسط و ... اصلاح نشود، نمي توان صرفا شعار تغيير يک باره در کنکور را سر داد.

انتهاي پيام/601س

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
نشر خبر