آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی
کد مطلب: 200971
حمايت وزارت ورزش از يک گزينه؛
رايزني گزينه‌هاي دبيرکلي با ورزشکاران/ دبيراني که ششدانگ نيستند!
تاریخ انتشار : 1396/10/20 11:29:54
نمایش : 231
گزينه‌هاي دبيرکلي کميته ملي المپيک درحالي نشستي را با اعضاي کميسيون ورزشکاران خواهند داشت که براي اين مسئوليت ايرادهايي دارند و هيچکدام شش دانگ نيستند!

به گزارش سامان ما به نقل از خبرنگار مهر، انتخابات کميته ملي المپيک درشرايطي روز ۲۵ ديماه برگزار خواهد شد که در اقدامي از پيش تصميمي‌گيري شده سيدرضا صالحي اميري گزينه اصلي رياست اين کميته است و به نظر مي رسد «مهندسي» در اين زمينه به خوبي انجام شده است. اينکه صالحي اميري با چه سابقه اي براي اين مسئوليت در نظر گرفته شده است، پرسشي است که «مهندسي کنندگان» انتخابات هنوز پاسخ درستي به آن نداده‌اند.

درحالي که بسياري از اهالي ورزش در سالهاي اخير از حضور غيرورزشي ها و سياسي ها در ورزش ناليده اند و لب به انتقاد گشوده اند مشخص نيست چرا اين بار همه سکوت کرده‌اند تا فردي که هيچ سابقه ورزشي ندارد و تنها ارتباطش با ورزش سه ماه سرپرستي وزارت ورزش است براي اين مسئوليت ثبت نام کند. 

اگر مبنا را رابطه خوب صالحي اميري با دولت قرار دهيم تا از اين طريق بودجه کافي در اختيار ورزش قرار گيرد، بايد اين سوال را مطرح کرد که «آيا دولت مي خواهد گروکشي کند و اگر گزينه خودش رئيس کميته المپيک نشد، بودجه ورزش را ندهد يا سنگ اندازي کند؟»

جدا از ماجراي انتخاب رئيس که به هر حال ظاهرا همه پذيرفته‌اند تا يک غيرورزشي مسئول کميته ملي المپيک شود، بحث انتخاب دبيرکل اين کميته هم از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. مسئوليتي که طبيعتا نقشش از رئيس پررنگ تر خواهد بود و تقريبا همه امور اجرايي تحت مسئوليت وي خواهد بود.

براي دبيرکلي کميته ملي المپيک پنج نفر کانديدا شده اند که هيچکدام از آنها شرايط کامل براي اين مسئوليت را ندارند و اعضاي مجمع ناچارند از بين بد و بدتر يکي را براي اين مسئوليت انتخاب کنند. 

شاهرخ شهنازي، مهدي علي نژاد، علي مرادي، محمد درخشان و صادق فرجي افرادي هستند که براي دبيرکلي کميته ملي المپيک ثبت نام کرده اند. گزينه هايي که هر کدام ايراداتي دارند و براي اين مسئوليت ششدانگ نيستند. 

با اين حال رايزني اين پنج نفر براي گرفتن راي اعضاي مجمع به اوج خود رسيده و هر کدام تلاش مي کنند نظر مجمع را جلب کنند. در بين اين پنج نفر دو گزينه شانس بالاتري دارند که يکي از روساي فدراسيون هاي رزمي مورد حمايت وزارت ورزش است و رايزني هايي نيز صورت داده تا بتواند نظر سايرين را به خود جلب کند. هرچند اين گزينه هم ايرادهايي دارد و بعيد است بتواند مشکلي از ورزش حل کند.

رقيب او يکي از افراد باتجربه حوزه ورزش است که ظاهرا مورد حمايت روساي فدراسيون هاي ورزشي قرار دارد اما مشکلات شخصي و ممنوع الخروج بودنش و اتفاقاتي که پيرامونش رخ داده تا حدود زيادي شانسش را کاهش داده است. 

سه گزينه ديگر هم هر چند از روساي فدراسيون هاي ورزشي و داراي تجربه بالا هستند اما بازهم براي دبيرکلي بي ايراد نيستند و بعيد است بتوانند در مسئوليت جديد موفق باشند. با اين حال پنج گزينه دبيرکلي امروز به نشست کميسيون ورزشکاران مي روند تا با ارائه برنامه ها و اهداف شان در اين مسئوليت، زمينه گرفتن شش راي اين کميسيون را فراهم کنند. 

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
نشر خبر