آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی
کد مطلب: 200806
مطالبات مردمي روستاي دشتي بخش زاينده رود /
لزوم همت مسئولين براي اجرايي شدن طرح کشاورزي همت آباد روستاي دشتي/ بيکاري و عدم حمايت از کشاورزان دلايل مهاجرت جوانان به شهر
تاریخ انتشار : 1396/09/09
نمایش : 230
با توجه بر اينکه طرح کشاورزي همت آباد روستاي دشتي از بخش زاينده رود 2 سال در انتظار دريافت مجوز برق است وهمين امر عدم حمايت از کشاورزان دلايل مهاجرت جوانان به شهر شده است .
به گزارش خبرنگار سامان ما ، با توجه به موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي و ظرفيت هاي موجود در شهرستان و روستاهاي حاشيه رودخانه زاينده رود بايد بخش کشاورزي اين منطقه مورد توجه مسئولين قرار گيرد چرا که شهرستان سامان نه تنها در استان بلکه در کشور به عنوان قطب توليد بادام و هلو شناخته شده است و ايجاد طرح هاي کشاورزي زمينه اي براي توليد و اشتغال و در آمد پايدار براي مردم شهرستان و بخش زاينده رود است.

عدم اجراي طرح هاي کشاورزي در اين شهرستان موجب بيکاري و مهاجرت مردم روستا ها به شهر ها است که همين موارد موجب پديدار شدن مشکلات اجتماعي در جامعه مي شود .

مهاجرت معکوس، يکپارچگي اراضي و افزايش درآمد روستائيان مهمترين اهداف و شاخص هاي اجراي طرح توسعه بخش کشاورزي به شمار مي رود و ساماندهي متقاضيان بخش کشاورزي، ايجاد اشتغال پايدار، مهاجرت معکوس و يکپارچگي اراضي کشاورزي از هداف ايجاد طرح هاي کشاورزي است .

يکي از مطالبات مردمي روستاي دشتي بخش زاينده رود شهرستان سامان به نتيجه و ثمر رسيدن طرح هاي کشاورزي اين روستا است ، طرح کشاورزي همت آباد روستاست که دولت از دادن امتياز برق خوداري مي کند  امتياز اب را داريم و مردم هم کمک کردند و اين مشکل به دليل خشکي درختان طرح اول بسيار حاد شده و باعث بيکاري گسترده در سطح روستا و پايين امدن توان مالي اهالي روستا شده است  و در صورت عدم انجام اين کار بزرگترين ضربه به روستا وارد مي شود  .

در اين روستا با توجه به روستا هاي همجوار  کمترين طرح  کشاورزي اجرايي شده است و در حال حاضر نيز با توجه به شرايط طرح قديمي که ديگر درختان ان طرح از باروري خارج شده و در آمدي براي اهالي روستاي دشتي به همراه ندارد موجبات ناراحتي اهالي اين روستا را به همراه داشته است .

يکي از اهالي روستاي دشتي اقاي گنجعلي در گفتگو با خبرنگار سامان ما با بيان اينکه دليل اصلي مهاجرت از روستا به شهر را بيکاري عنوان کرد، بيان داشت: اکثريت روستا هاي اين بخش داراي  چندين طرح  کشاورزي هستند اما اين روستا داري يک طرح کشاورزي است که درختان آن هم  به دليل مختلف  در حال خشک شدن است .

وي عنوان کرد: نبود يکي دو طرح در شهرستان قطب کشاورزي در روستاي دشتي جاي بسي سوال است که چرا بايد اهالي روستاي دشتي براي مجوز اداره برق دو سال معطل باشند .


دهيار روستاي دشتي در گفتگو با خبرنگار سامان ما با بيان اينکه طرح کشاورزي همت آباد روستا 14 سال است که امتياز آب گرفته است و پمپ ها به صورت خود ياري توسط اهالي روستا خريداري شده است ، اظهار داشت: اميتاز برق از سوي اداره برق به طرح کشاورزي داده نمي شود و دليل اين امر راخشکسالي و نبود آب عنوان مي کنند .

محمد رضا مرداني با بيان اينکه اين طرح در 274 هکتار براي هزار و 400 نفر از اهالي روستا در نظر گرفته شده است ، بيان داشت: اشتغالزايي اين طرح براي هزار و 400 نفر به صورت مستقيم است و براي سه هزار نفر اشتغالزايي غير مستقيم اين طرح به همراه دارد .

وي با بيان اينکه اين روستا تنها يک طرح کشاورزي داشته است که آن هم در حال خشکيدن است ، اذعان داشت: روستاي دشتي  در بخش زاينده رود از نظر اجراي طرح هاي کشاورزي بسيار ضعيف است و اشتغالزايي در اين روستا صفر است .

مرداني  با بيان اينکه طرح همت آباد نيز با توجه بر اينکه امتيازش را چندين سال است دريافت کرده اما دو سال است به دليل نداشتن مجوز برق در اين روستا اجرايي نشده است ، تصريح کرد: براي محوز برق بايد اداره جهاد ، آب منطقه اي  و برق استان با يکديگر هماهنگ باشند که اين امر براي اين طرح تا کنون تحقق نيافته است و مرد اين روستا به دليل بيکاري به شهر هاي ديگر مهاجرت مي کند.

انتهاي پيام/601س
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
نشر خبر