آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی
کد مطلب: 200145
خدمت صادقانه به مردم گفتمان غالب انتخابات
تاریخ انتشار : 1396/01/31
نمایش : 1643
کارشناس مسائل سياسي گفت: تجربه ديرينه مردم در انتخابات نشان مي دهد وعده هاي دروغين، تخريب رقيب، رها کردن اخلاق درسياست، اميدواري به گشايش از سمت بيگانگان ودشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي خطوط قرمزي خواهد بود که با اهداف، روش ومنش سياستمدار اسلامي مغايرت دارد.
به گزارش خبرنگار سامان ما زين العابدين سيفي کارشناس مسائل سياسي در ياداشتي در راستاي انتخابات اينچنين نوشت : پيروزي شرافتمندانه مردم بر عناصر تزوير و فريب، تحت عنوان انقلاب اسلامي ايران معجزه قرن حاضر است به گونه اي که سرافرازي مردمي بر تارک تاريخ همچنان فروزان است و در تداوم آن مي درخشد. اين مدل جديد حکومت داري اسلامي نسخه اي بود که معمار کبير انقلاب اسلامي آن را با درايت وتدبير الهي خود طراحي کرد و با پشتوانه مردمي به اجرا گذاشت.

الگوي جديد که دنياي استکباري و استبدادي را به چالش اساسي کشيده است داراي کار ويژه هاي منحصر به خود است که از جمله مهمترين آنها غالبيت گفتمان خدمت و شايسته سالاري در نظام مردم سالاري ديني است، که دموکراسي غربي از آن بي بهره است.

چرا که در نسخه غربي دموکراسي اصالت را به قدرت مي دهند نه خدمت، آن هم اخلاق مدارانه، در دموکراسي غربي هدف وسيله را توجيه مي کند ولي در مردم سالاري ديني اخلاق اصالت دارد پس استفاده از هر وسيله اي براي رسيدن به خدمت توجيه ندارد.

درحالي ايران اسلامي آماده برگزاري دوازدهمين دوره رياست جمهوري مي شود که در طول اين انقلاب تجربه انتخابات هاي گوناگون را در کارنامه خود ثبت نموده است.

لذا مردم خوب مي دانند که نياز اساسي شان چيست وبه چه گفتماني بايد رأي بدهند. بدون شک مردم درتمام عرصه هاي انقلاب ثابت کرده اند که نظام مردم سالارديني را دوست دارند وبراي تداوم وپويايي آن از هر تلاشي استفاده خواهند کرد.

واما صحنه رقابت هاي انتخاباتي اين دوره رياست جمهوري ميدان خدمت صادقانه درمقابل رفتارهاي پوپوليستي مدرن خواهد بود.

تجربه ديرينه مردم در انتخابات نشان مي دهد وعده هاي دروغين، تخريب رقيب، رها کردن اخلاق درسياست، اميدواري به گشايش از سمت بيگانگان ودشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي خطوط قرمزي خواهد بود که با اهداف، روش ومنش سياستمدار اسلامي مغايرت دارد.

بدون شک وحدت نيروهاي مردمي انقلاب اسلامي موج آفريني وشور ونشاط انتخاباتي را براي انتخاب خدمت گذار بي منت به مردم رقم خواهد زد.

به همين لحاظ مردم در انتخاب خود نهايت دقت را نموده وطرفداران سرمايه داري وحمايت گران حقوق هاي نجومي و بي اعتناء به عدالت اقتصادي را بر نمي تابند وهمراه طرفداران محرومين وتقويت کننده قشر ضعيف جامعه براي پر کردن خلأ هاي شديد اقتصادي و مبارزه با مفاسد موجود حرکت نموده و سرنوشت چهار سال آينده مملکت خود را دست فردي صالح و مدافع خدمت صادقانه خواهند داد.

بنابراين پارادايم غالب انتخابات از منظر نگارنده متن "گفتمان خدمت براي رضايت خداوند و مردم خواهد بود" نه فريب افکار عمومي براي حکومت بر مردم با استفاده از هر ابزاري جهت ماندن در قدرت.


انتهاي پيام /601س 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
نشر خبر