آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی
کد مطلب: 199598
يادداشت/ حسين شريعتمداري؛
نمي توان به کميسيون مشترک برجام اميدوار بود
تاریخ انتشار : 1395/09/28 10:58:15
نمایش : 1057
آقاي دکتر ظريف، وزير محترم امور خارجه کشورمان با ارسال نامه‌اي به فدريکا موگريني، مسئول هماهنگ‌کننده کميسيون مشترک برجام، خواستار تشکيل کميسيون مشترک براي رسيدگي به بدعهدي اخير آمريکا در تمديد تحريم‌هاي 10 ساله ايران شده است.

به گزارش سامان ما به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ مشروح گزارش به شرح زير است:

نتيجه اين نشست را با توجه به پيوست 4 از متن برجام که موضوع آن، کميسيون مشترک و شرح وظايف آن است، از هم‌اکنون مي‌توان حدس زد. بخوانيد!
الف: در بند يک از پيوست 4 برجام با سرفصل «تأسيس، ترکيب و هماهنگ‌کننده» تاکيد شده است؛  «کميسيون مشترک تأسيس مي‌شود تا کارکردهايي که در برجام- از جمله پيوست‌هايش - به آن واگذار شده را اجرا نمايد» و در بند 2 از همان پيوست درباره اعضاي اين کميسيون آمده است؛ «کميسيون مشترک مرکب است از نمايندگان گروه 5+1 (شامل دولت‌هاي ايالات متحده آمريکا، چين، فرانسه، فدراسيون روسيه، انگلستان، آلمان و نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور خارجه و سياست امنيتي) و ايران که همه با هم، اعضاي برجام هستند».
در بند 2 از فصل مربوط به تصميمات کميسيون مشترک آمده است؛ «هر عضو برجام يک رأي خواهد داشت» و در بند 4 از همان فصل آورده‌اند؛ «موضوعات مطرح نزد کميسيون مشترک تحت بند Q از پيوست يک، با اجماع يا، با 5 رأي مثبت اعضاي برجام مورد تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد و حد‌نصابي براي رسميت يافتن جلسه وجود نخواهد داشت.»
ب: مطابق بند 2 از فصل يک پيوست، کميسيون مشترک داراي 8 عضو است - ايران، 5+1 و نماينده اتحاديه اروپا - و براساس بند 2 از فصل دوم، هر عضو داراي يک رأي خواهد بود. فقط با اندکي دقت به وضوح مي‌توان ديد که حريف در تدوين اين دو بند دست به يک کلاهبرداري آشکار زده است. چرا که در جريان مذاکرات هسته‌اي، ايران يک سوي مذاکرات و کشورهاي 5+1 باضافه نماينده اتحاديه اروپا مجموعا طرف ديگر مذاکرات بودند، به بيان ديگر، مذاکرات هسته‌اي فقط 2 طرف داشت، ايران و 5+1 باضافه اتحاديه اروپا، بنابراين شکل قانوني و پذيرفته شده کميسيون مشترک آن بود که مجموعه 5+1 و اتحاديه اروپا يک راي داشته باشند نه اين که،‌ هنگام مذاکرات يک واحد به هم پيوسته تلقي شوند ولي در کميسيون مشترک با عنوان 7 عضو جداگانه به حساب آيند! اين نکته و پي‌آمدهاي آن در همان گرماگرم مذاکرات از سوي کيهان مطرح شده و آمده بود که پذيرش اين ترکيب مي‌تواند قانون‌شکني‌هاي حريف را در صورت مراجعه به کميسيون مشترک، عليه کشورمان سامان دهد. ولي البته مثل ساير موارد به آن توجهي نشد!
ج: در بند 4 از فصل تصميمات کميسيون مشترک، آمده است تصميمات کميسيون با اجماع و يا 5 راي مثبت اعضاء اتخاذ خواهد شد. در اين جمله که با زيرکي حريف - بخوانيد با شيادي و شارلاتان‌بازي حريف - گنجانده شده است، دقت کنيد. «اجماع يا 5 راي مثبت»! اگر اجماع مورد‌نظر بوده است، ديگر 5 راي مثبت غير از کلاهبرداري چه مفهوم و معنايي مي‌تواند داشته باشد؟! «اجماع» و «5 راي از 8 راي» با يکديگر در تناقض هستند. اجماع در فرهنگ حقوقي به معناي رأي مثبت يا منفي تمامي اعضاء است،  بنابراين چرا بعد از قيد «با اجماع»، عبارت «يا 5 رأي مثبت آمده است»؟!
حريف کهنه‌کار عدد 5 را کاملا حساب شده انتخاب کرده و در متن گنجانده است. چرا؟!  زيرا، اگر قرار بر اجماع بود، رأي منفي ايران يا چين و روسيه مي‌توانست مانع از رسيدن به نتيجه‌اي باشد که عليه کشورمان است ولي غربي‌هاي شارلاتان 5 رأي مثبت را ملاک قرار داده‌اند. از اين روي، اگر مصوبه‌اي عليه کشورمان باشد، کافي است، 5 عضو کميسيون مشترک يعني آمريکا، انگليس، فرانسه، آلمان و نماينده اتحاديه اروپا، به آن رأي مثبت بدهند!  در اين حالت، رأي منفي ايران و يا رأي منفي احتمالي چين و روسيه نيز در جلوگيري از تصويب آن بي‌تاثير خواهد بود.
د: بايد به اين نکته نيز توجه داشت که در تمامي طول مذاکرات هسته‌اي، آمريکا، انگليس، فرانسه، آلمان و اتحاديه اروپا در مخالفت با جمهوري اسلامي ايران و خصومت عليه کشورمان، اشتراک نظر داشته‌اند، به بيان ديگر؛ در بند مورد اشاره (بند 4 از فصل مربوط به تصميمات)، حريف عبارت «يا 5 رأي مثبت اعضاء برجام» را با دقت و به گونه‌اي کاملا حساب شده جاي داده و با اين ترفند واژه «اجماع» را خنثي و بي‌اثر ساخته است. به بيان ديگر، واژه «اجماع» فقط يک ترفند براي فريب بوده است که اين فريبکاري متاسفانه موثر نيز واقع شده است!
ه‍: اکنون بايد از  تيم محترم مذاکره‌کننده کشورمان که در دلسوزي آنان ترديدي نيست پرسيده شود؛ از تشکيل جلسه کميسيون مشترک چه انتظاري داريد؟ آيا تصور مي‌کنيد که طرف مقابل به مستندات روشن شما مبني بر نقض برجام توجهي خواهد کرد؟ مگر در جريان مذاکرات هسته‌اي به هيچيک از استدلال‌ها و مستندات ارائه شده از جانب مذاکره‌کنندگان کشورمان کمترين توجهي کرده بودند که اکنون انتظار توجه داريد؟ به يقين اسناد ارائه شده از سوي شما ترديدي باقي نمي‌گذارد که آمريکا با تمديد 10 ساله تحريم‌هاي موسوم به ISA،  برجام را نقض کرده است ولي مگر در اسنادي که حاکي از صلح‌آميز بودن فعاليت هسته‌اي ايران باشد کمترين ترديدي بود که آن را نپذيرفتند و برنامه هسته‌اي کشورمان را به «اردک لنگ» تبديل کردند و از تاب و توان انداختند؟!
برادران عزيز تيم مذاکره‌کننده بايد علاج واقعه را قبل از وقوع مي‌کردند و از ابتدا با ترکيب کميسيون مشترک و نيز مکانيسم تصويب تصميم‌هاي آن، مخالفت مي‌کردند، که نکردند.
و اما، با توجه به اينکه مشکل غرب با ايران اسلامي، فعاليت هسته‌اي آن نبوده و نيست بلکه اقتدار کشورمان مشکل اصلي آنان است اقتداري مثال‌زدني که امروزه در منطقه حماسه آفريده است و مخصوصا ماجراي اين روزهاي حلب نمونه‌اي مثال‌زدني از بي‌اعتباري و غيرقابل اعتماد بودن غرب است. آنها تا همين چند هفته قبل که به علت حمايت‌هاي گسترده خود از تروريست‌هاي تکفيري احتمال سرکوب آنان را نمي‌دادند براي مبارزه با تروريسم گلو پاره مي‌کردند و يقه چاک مي‌دادند تا آنجا که ائتلاف به اصطلاح «ضدتروريسم» نيز تشکيل دادند. اما، امروزه براي همان تروريست‌ها که تا ديروز به دروغ از ضرورت مبارزه با آنها دم مي‌زدند، اشک تمساح مي‌ريزند و دبيرکل سازمان ملل متحد از سقوط حلب سخن مي‌گويد! انگار حلب بخشي از سرزمين متعلق به تروريست‌ها بوده است که اکنون از چنگ آنان خارج شده! و يا فرانسه چراغ‌هاي برج ايفل را در سوگ تروريست‌ها خاموش مي‌کند. انگليس از سرکوب تروريست‌هاي تکفيري با عنوان فاجعه در حلب ياد مي‌کند! و... انگار نه انگار تا همين ديروز، اقدامات وحشيانه تروريست‌هاي تکفيري که در کمال وقاحت فيلم‌ها و کليپ‌هاي آن پخش مي‌شد را جنايت عليه بشريت مي‌ناميدند و... آيا کساني با اين هويت جنايتکارانه مي‌توانند از اينکه نقض عهد آمريکا در برجام را ناديده بگيرند، کمترين احساس رسوايي و ننگ داشته باشند؟! و آيا نبايد در ادامه اجراي برجام منتظر بدعهدي‌هاي فراوان ديگر بود؟!
 اکنون به آساني مي‌توان حدس زد که از شکايت به کميسيون مشترک برجام آبي گرم نمي‌شود و به احتمال بسيار زياد - و نزديک به يقين - 5عضو ياد شده کميسيون مشترک يعني آمريکا، انگليس، فرانسه، آلمان و نماينده اتحاديه اروپا، شکايت کشورمان را وارد نمي‌دانند و قضيه به همين سادگي عليه ايران اسلامي خاتمه مي‌پذيرد!
در دور قبلي مذاکرات نيز وقتي تروئيکاي اروپايي - انگليس، فرانسه و آلمان - زير قول خود زدند و بهترين تضمين از سوي کشورمان را دست کشيدن کامل از فعاليت‌ هسته‌اي خود دانستند، راه‌حل موثر آن بود که تمامي فعاليت‌هاي تعليق شده را از سرگرفتيم و امروز هم تنها راه همان است، بازگشت به نقطه اول يعني نقطه قبل از امتيازات نقدي که به حريف داده و در مقابل وعده‌هاي نسيه‌اي که گرفته‌ايم!
حسين شريعتمداري

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
نشر خبر