آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی
کد مطلب: 167493
يادداشت/ حسين شريعتمداري
براي محکوم شدن که کف نمي‌زنند!
تاریخ انتشار : 1394/09/29 11:11:46
نمایش : 1238
اين روزها، مسئولان محترم هسته‌اي کشورمان با افتخار و به عنوان يک «دستاورد بزرگ» از بسته شدن ماجراي «پي‌‌.‌ام‌.دي» در پرونده هسته‌اي ايران ياد مي‌کنند حال آنکه آنچه در اين ميان از دست داده‌ايم به هيچ وجه با آنچه تصور مي‌کنيم که به دست آورده‌ايم کمترين توازني ندارد.

به گزارش سامان ما به نقل از  شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ حسين شريعتمداري طي يادداشتي در کيهان نوشت: مي‌گويند در جريان جنگ جهاني دوم، يکي از سربازان ارتش انگليس با خوشحالي وارد سنگر فرمانده گردان شد و در حالي که يک قبضه «تفنگ» ساخت آلمان را در دست داشت، گفت: قربان! اين «تفنگ» را از ارتش دشمن به غنيمت گرفته‌ام! فرمانده گردان که از شجاعت سرباز تحت امر خود به وجد آمده بود، او را به يک هفته مرخصي تشويقي فرستاد. چند ماه بعد، بار ديگر، همان سرباز با يک «تفنگ» ديگر وارد سنگر فرمانده گردان شد و اين دفعه دو هفته به مرخصي رفت. وقتي اين ماجرا براي بار سوم هم تکرار شد، فرمانده گردان به سرباز شجاع گفت؛ فردا به اتفاق نزد فرمانده ارتش مي‌رويم تا ضمن ارتقاء درجه، تاکتيک مورد استفاده خود را براي ايشان بازگو کني که از سوي ساير پرسنل نيز به کار رفته شود و دمار از روزگار دشمن درآوريم! روز بعد سرباز ياد شده در مقابل فرمانده لشکر و ساير فرماندهان که براي پي بردن به تاکتيک ويژه او سراپا گوش بودند، قرار گرفت و بعد از اداي احترام گفت؛ قربان! يک سرباز مشابه من هم در لشکر آلماني‌ها حضور دارد. هر از چند گاه، من يک «تانک» ارتش خودمان را به او مي‌دهم و از او يک «تفنگ» دريافت مي‌کنم او با تحويل تانک به فرمانده آلماني، مرخصي تشويقي مي‌گيرد و من با تحويل «تفنگ» به فرمانده گردان خودمان، به مرخصي مي‌روم!

اين روزها، مسئولان محترم هسته‌اي کشورمان با افتخار و به عنوان يک «دستاورد بزرگ» از بسته شدن ماجراي «پي‌‌.‌ام‌.دي» در پرونده هسته‌اي ايران ياد مي‌کنند و رسانه‌هاي تحت امر مدعيان اصلاحات و اعتدال با کف و سوت به استقبال اين «دستاورد»! رفته‌اند و حال آن که آنچه در اين ميان از دست داده‌ايم به هيچوجه با آنچه تصور مي‌کنيم - تائيد مي‌شود فقط تصور مي‌کنيم - که به دست آورده‌ايم کمترين توازني ندارد و در خوشبينانه‌ترين توصيف به ماجراي تعويض «تفنگ» با «تانک» در ماجراي مورد اشاره شباهت دارد و بديهي است نمي‌تواند مصداق اينهمه کف و سوت و ارسال‌‌نامه تبريک باشد!
البته که در قطعنامه اخير شوراي حکام آژانس، موضوع پي‌.ام.دي خاتمه يافته اعلام شده و تاکيد شده که اين موضوع يعني پي‌گيري «ابعاد نظامي احتمالي» در فعاليت هسته‌اي ايران طي سال‌هاي گذشته، دنبال نخواهد شد. و دوستان عزيز و دست‌اندرکار چالش هسته‌اي کشورمان، اين بخش از قطعنامه شوراي حکام را با آب و تاب مطرح کرده و مي‌فرمايند حريف به حقانيت ما پي برده و ادعاي قبلي خود را پس گرفته است!
و حال آن که اين سکه روي ديگري هم دارد. توضيح آن که؛ حريف طي 12 سال گذشته ادعا مي‌کرد فعاليت‌ هسته‌اي ايران داراي انحراف از حالت صلح‌آميز به سوي توليد سلاح -DIVERSION- بوده است و جمهوري اسلامي ايران ضمن آن که ادعاي حريف را بي‌اساس مي‌دانست براي اثبات بي‌پايه بودن اين ادعا، دلايل و اسناد محکمي نيز ارائه مي‌کرد. اکنون اما، آژانس در گزارش خود و شوراي حکام در قطعنامه پاياني تاکيد مي‌کند که آنچه درباره انحراف فعاليت هسته‌اي ايران مطرح کرده بود به اثبات رسيده و جمهوري اسلامي ايران برخلاف «ادعاي دروغ 12 ساله»!  تا سال 2009 در پي توليد سلاح هسته‌اي بوده است. به بيان ديگر، حريف پرونده PMD را با «محکوميت» ايران پايان داده است. دقيقا شبيه يک محاکمه که با محکومت ما خاتمه يافته است. آيا مثلا اگر شخص بي‌گناهي را بعد از 12 سال دادرسي و بررسي پرونده در يک دادگاه به اتهام جرمي که انجام نداده است محکوم کنند، اين محکوميت شايسته جشن و پايکوبي و بايسته سوت و کف و ارسال‌نامه تبريک خواهد بود؟! حريف نه فقط ادعاي بي‌اساس خود را پس نگرفته بلکه آن را واقعي و اثبات شده دانسته و عليه کشورمان «حکم قطعي» صادر کرده است!
دوستانمان با افتخار مي‌فرمايند که پرونده PMD بسته شده و آژانس رسما اعلام کرده است که اين موضوع - در بازه زماني گذشته و نه آينده - دنبال نخواهد شد، که بايد پرسيد مگر قرار است بعد از محکوم کردن ما و اثبات اتهام واهي خود عليه کشورمان باز هم موضوع اتهام ياد شده تکرار شود؟! يعني متهم بايد از اينکه در يک دادگاه با طرح يک اتهام  واهي و بي‌اساس محکوم شده است خوشحال باشد؟! و به خاطر آن که قرار نيست دادرسي و بررسي درباره اين اتهام ادامه داشته باشد، احساس افتخار کند؟! ختم دادرسي بعد از دادگاه اول يعني محروم کردن شخص محکوم شده از درخواست تجديدنظر و گرفتن يک امتياز ديگر از کسي که محکوم شده است. آيا اين محروميت جاي شادماني دارد و دستاورد تلقي مي‌شود؟!
گفتني است در قطعنامه شوراي حکام که برادران عزيزمان با افتخار و به عنوان يک دستاورد بزرگ!  از آن ياد مي‌کنند- و بعيد نيست اين به اصطلاح دستاورد را «فتح‌الفتوح دوم»! بعد از «فتح‌الفتوح اول»! تلقي کنند - فقط موضوع PMD  در گذشته بسته شده است که به چگونگي آن اشاره شد، ولي در جاي جاي اين قطعنامه بر ضرورت بررسي‌ها و بازرسي‌هاي دقيق و بي‌سابقه از تأسيسات و فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به منظور پيشگيري - البته به زعم آنان - از رويکرد نظامي ايران در فعاليت‌هاي هسته‌اي خود، تاکيد شده است! و آمده است که آژانس با بهره‌گيري از امکان دسترسي‌هاي بي‌سابقه‌اي که براي بازرسي از تأسيسات و فعاليت‌هاي هسته‌اي کشورمان به دست آورده است، بايد هر سال حداقل 4 گزارش به شوراي حکام و نهايتا به کشورهاي گروه 5+1  ارائه دهد و اين روال دست کم طي 10 سال آينده ادامه خواهد داشت. به بيان ديگر قرار است آژانس طي اين 10 سال حداقل 40 گزارش برگرفته از بازرسي‌هاي بي‌سابقه تأسيسات و فعاليت هسته‌اي کشورمان به 5+1 ارائه بدهد و ايران نيز موظف شده است تمام امکانات و مقدمات لازم براي دسترسي‌هاي آژانس را در اختيار اين نهاد قرار دهد و...
اکنون با توجه به سابقه دشمني‌هاي ديکته شده آژانس عليه برنامه هسته‌اي کشورمان و با در نظر گرفتن اين واقعيت که چالش هسته‌اي ايران و 5+1 فقط تابلوي هسته‌اي داشته و دارد و شناسنامه آن غيرهسته‌اي و مربوط به اقتدار جمهوري اسلامي ايران است، به آساني مي‌توان نتيجه گرفت که حريف در پي بستن اين پرونده نيست و متاسفانه فقط با نگاهي گذرا به متن برجام، قطعنامه 2231، نقشه راه (معاهده آژانس با سازمان انرژي اتمي کشورمان) و قطعنامه اخير شوراي حکام به وضوح ديده مي‌شود که تمامي مقدمات و امکانات مورد نياز  5+1 را براي رسيدن به هدف مورد اشاره آنان در اختيارشان قرار داده‌ايم!  آيا متهم کردن کشورمان به تلاش براي توليد سلاح هسته‌اي بي‌آن که کمترين نشانه و سندي براي اين ادعاي کذب داشته باشند، اندک زمينه‌اي براي اعتماد به حريف باقي مي‌گذارد؟  وقتي آنها از هيچ، همه‌چيز مي‌سازند - و ساخته‌اند -  بديهي است در صورت ادامه اين مسير، مخصوصا  اکنون که اينهمه امکان در اختيارشان گذاشته‌ايم، چه آينده‌اي را براي فعاليت هسته‌اي و نيز اقتدار ايران اسلامي در ساير عرصه‌ها رقم خواهند زد!

انتهاي پيام/601س

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
نشر خبر