آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی

در هفته بسيج/

ويزيت رايگان 80 نفر در روستاي قراقوش در شهرستان سامان مسئول کانون بسيج جامعه پزشکي شهرستان سامان با بيان اينکه در هفته بسيج 80 نقر در روستاي قراقوش ويزيت رايگان شده اند، بيان داشت:هدف از ارائه رايگان خدمات پزشکي در روستاي قراقوش ارائه خدمات به مناطق کمتر برخورد شهرستان سامان است.

در هفته بسيج/

ويزيت رايگان 80 نفر در روستاي قراقوش در شهرستان سامان مسئول کانون بسيج جامعه پزشکي شهرستان سامان با بيان اينکه در هفته بسيج 80 نقر در روستاي قراقوش ويزيت رايگان شده اند، بيان داشت:هدف از ارائه رايگان خدمات پزشکي در روستاي قراقوش ارائه خدمات به مناطق کمتر برخورد شهرستان سامان است.

فرمانده بسيج شهرستان سامان :

هفته بسيج، فرصت مغتنمي براي تجديد ميثاق با آرمان‎هاي انقلاب اسلامي است فرمانده بسيج شهرستان سامان با بيان اينکه هفته بسيج، فرصت مغتنمي براي تجديد ميثاق با آرمان‎هاي انقلاب اسلامي است، ابراز کرد: بسيج يعني اينکه همه آحاد جامعه اسلامي به اصول و ارمان هاي انقلاب پايبند باشند.