آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی

در شهرستان سامان/

550 دانش آموز کلاس اولي آموزش علم و دانش را آغاز مي کنند رئيس آموزش وپرورش شهرستان سامان با اشاره بر اينکه 550 دانش آموز کلاس اولي آموزش علم و دانش را در سال تحصيلي جديد در اين آغاز مي کنند، ابراز کرد:همايش "معماران خشت اول" بارويکرد اهميت آموزش اولياء دانش آموزان سال اولي و تاثير گذاري مستقيم و اساسي آنها در روند آموزش فرزندان برگزار شد.

در شهرستان سامان/

550 دانش آموز کلاس اولي آموزش علم و دانش را آغاز مي کنند رئيس آموزش وپرورش شهرستان سامان با اشاره بر اينکه 550 دانش آموز کلاس اولي آموزش علم و دانش را در سال تحصيلي جديد در اين آغاز مي کنند، ابراز کرد:همايش "معماران خشت اول" بارويکرد اهميت آموزش اولياء دانش آموزان سال اولي و تاثير گذاري مستقيم و اساسي آنها در روند آموزش فرزندان برگزار شد.

همايش بزرگ پياده روي خانوادگي در سامان برگزار شد + تصاوير همايش بزرگ پياده روي خانوادي با حضور پر شور مردم در سامان برگزار شد.
اخبار استانی
فرهنگ و هنر
اقتصادی