آداب و رسوم شهرستان سامان در ايام نوروز؛

باز کردن درب منازل بعد از سال تحويل توسط فرد خوش قدم، سنتي ماندگار و ديرينه در سامان آداب و رسوم ماندگار و سنتي مردم شهرستان سامان در ايام نوروز باز کردن درب منازل بعد از سال تحويل توسط فرد خوش قدم،شنبه‌گردش ، پخت کوفته در شب عيد عرفا و ... است.

آداب و رسوم شهرستان سامان در ايام نوروز؛

باز کردن درب منازل بعد از سال تحويل توسط فرد خوش قدم، سنتي ماندگار و ديرينه در سامان آداب و رسوم ماندگار و سنتي مردم شهرستان سامان در ايام نوروز باز کردن درب منازل بعد از سال تحويل توسط فرد خوش قدم،شنبه‌گردش ، پخت کوفته در شب عيد عرفا و ... است.

در سال 96

پرآب‌ترين منطقه چهارمحال و بختياري، بي‌سابقه‌ترين خشکسالي را تجربه کرد رئيس هواشناسي شهرستان سامان با بيان اينکه ميزان بارش در شهرستان سامان 60 درصد کاهش داشته است، ابراز داشت: امسال شهرستان سامان خشک سال ترين سال را در 50 سال گذشته تجربه کرده است.
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اخبار استانی
فرهنگی ، هنری ، اجتماعی
اقتصادی
نشر خبر