آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی

خواندن نماز حاجت و سجده شکر من باعث خوشحالي فرزندم شد پدر مرحوم آزاده جهانبخش اکبري با بيان اينکه پس از آزادي فرزندم در مراسم استقبال اول نماز حاجت و سجده شکر را به جا آوردم و بعد به استقبال فرزندم رفتم ، گفت: فرزندم گفت پدر من را با اين عملت تا آسمان بالا بردي .

خواندن نماز حاجت و سجده شکر من باعث خوشحالي فرزندم شد پدر مرحوم آزاده جهانبخش اکبري با بيان اينکه پس از آزادي فرزندم در مراسم استقبال اول نماز حاجت و سجده شکر را به جا آوردم و بعد به استقبال فرزندم رفتم ، گفت: فرزندم گفت پدر من را با اين عملت تا آسمان بالا بردي .

پيگيري هاي سامان ما جواب داد:

کانال آب عبوري از روستاي سوادجان ساماندهي شد+ تصاوير بخشدار زاينده رود از اجراي طرح ساماندهي کانال آب عبوري از روستاي سوادجان خبر داد و ابراز کرد: پروژه تا يک ماه آينده به اتمام خواهد رسيد .
اخبار استانی
فرهنگ و هنر
اقتصادی