آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی

از نخبگان و استعدادهاي برتر شهرستان سامان تجليل خواهد شد مديرکل بنياد نخبگان استان چهارمحال و بختياري از تجليل نخبگان و استعدادهاي برتر شهرستان سامان در هفته‌هاي آينده خبر داد.

از نخبگان و استعدادهاي برتر شهرستان سامان تجليل خواهد شد مديرکل بنياد نخبگان استان چهارمحال و بختياري از تجليل نخبگان و استعدادهاي برتر شهرستان سامان در هفته‌هاي آينده خبر داد.

رئيس آموزش وپرورش سامان خبرداد

جلسه کميته پدافند غير عامل در شهرستان سامان رئيس آموزش وپرورش سامان از برگزاري جلسه کميته پدافند غير عامل خبرداد.
اخبار استانی
فرهنگ و هنر
اقتصادی