آداب و رسوم ماه رمضان/

پخت نان يوخا رسمي ديرينه در شهرستان سامان آداب و روسوم ماه رمضان در شهرستان سامان پخت نان يوخا است که اين رسم در حال فراموشي است و تنها کساني که در زمان هاي گذشته اين نذر را داشتند در حال حاضر انجام مي دهند

آداب و رسوم ماه رمضان/

پخت نان يوخا رسمي ديرينه در شهرستان سامان آداب و روسوم ماه رمضان در شهرستان سامان پخت نان يوخا است که اين رسم در حال فراموشي است و تنها کساني که در زمان هاي گذشته اين نذر را داشتند در حال حاضر انجام مي دهند

سفر ترامپ به عربستان/

هراس آمريکا ازشکل گيري قدرت بومي در منطقه خاور ميانه کارشناس مسائل سياسي و بين المللي شهرستان سامان با بيان اينکه جمهوري اسلامي، لبنان و انصار الله يمن خطر جدي براي منطقه هستند ، بيان داشت:غربي ها متعقدند که توان روياروي با ايران را نداند در نتيجه امريکا و غرب به دنبال اين هستند که از ظرفيت سعودي ها براي تضعيف منطقه استفاده کنند.
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اقتصادی