آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی

رئيس آموزش و پرورش شهرستان سامان:

شهرستان سامان نيازمند ايجاد فضاي آموزشي جديد است رئيس آموزش و پرورش شهرستان سامان با بيان اينکه اين شهرستان نيازمند فضاي جديدآموزشي و تعدادي از آموزشگاه هاي اين شهرستان، نياز به مرمت وتعميردارد، تصريح کرد: مشکل فضاهاي آموزشي باکمک مسئولين استاني و خيرين قابل حل است .

رئيس آموزش و پرورش شهرستان سامان:

شهرستان سامان نيازمند ايجاد فضاي آموزشي جديد است رئيس آموزش و پرورش شهرستان سامان با بيان اينکه اين شهرستان نيازمند فضاي جديدآموزشي و تعدادي از آموزشگاه هاي اين شهرستان، نياز به مرمت وتعميردارد، تصريح کرد: مشکل فضاهاي آموزشي باکمک مسئولين استاني و خيرين قابل حل است .

امام جمعه سامان گفت:

هوشياري مردم ايران نمي گذارد که انقلاب اسلامي عقب گرد داشته باشد امام جمعه سامان با بيان اينکه به مردم بايد مواظب باشند و مراقبت کنند که مسير انقلاب با ارتجاع مواجه نشود، ابراز کرد: اشرافي گري در جامعه مسير را به سمتي پيش مي برد که حکومت به عقب برگردد.
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اخبار استانی
فرهنگی ، هنری ، اجتماعی
اقتصادی
نشر خبر