لزوم راه اندازي پايگاه اورژانس جاده اي در مناطق گردشگري چهارمحال و بختياري:

مرگ در کمين گردشگران!/جاده هاي حادثه آفرين در مناطق تفريحي شهرستان سامان!/ضرورت بازنگري در ضوابط ايجاد اورژانس ۱۱۵ جاده اي بخش زاينده رود و روستا هاي بالا دست يکي از مناطق گردشگري شهرستان سامان و بخش هستند که سالانه ميزبان مسافران و گردشگران زيادي هستند، با توجه به شرايط جغرافيايي و جاده باريک و پر پيچ و خم اين منطقه وجود اورژانس (115) در اين منطقه يکي از مطالبات مردمي روستاي مارکده است.

لزوم راه اندازي پايگاه اورژانس جاده اي در مناطق گردشگري چهارمحال و بختياري:

مرگ در کمين گردشگران!/جاده هاي حادثه آفرين در مناطق تفريحي شهرستان سامان!/ضرورت بازنگري در ضوابط ايجاد اورژانس ۱۱۵ جاده اي بخش زاينده رود و روستا هاي بالا دست يکي از مناطق گردشگري شهرستان سامان و بخش هستند که سالانه ميزبان مسافران و گردشگران زيادي هستند، با توجه به شرايط جغرافيايي و جاده باريک و پر پيچ و خم اين منطقه وجود اورژانس (115) در اين منطقه يکي از مطالبات مردمي روستاي مارکده است.

از سوي شهردار و دهياران شهرستان سامان/

ضرورت شناسايي مکان هاي فاقد قطعه هاي ايثار در سامان مدير کل بيناد شهدي و امور ايثارگران چهار محال و بختياري گفت: شهردار و دهياران شهرستان سامان مکان هاي فاقد قطعه هاي ايثار را در سطح اين شهرستان شناسايي کنند.
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اخبار استانی
فرهنگی ، هنری ، اجتماعی
اقتصادی
نشر خبر