اجراي گلاب رگ حيات دو شهرستان را مي‌خشکاند/ اگر مسئولين استاني و کشوري ذره‌اي از حقوق چهارمحال و بختياري کوتاه بيايند مديون مردم خواهند شد رئيس کميته صيانت از آب استان چهار محال و بختياري با بيان اينکه اجراي گلاب رگ حيات دو شهرستان را مي‌خشکاند، ابراز کرد: اگر مسئولين استاني و کشوري ذره‌اي از حقوق چهارمحال و بختياري کوتاه بيايند مديون مردم خواهند شد

اجراي گلاب رگ حيات دو شهرستان را مي‌خشکاند/ اگر مسئولين استاني و کشوري ذره‌اي از حقوق چهارمحال و بختياري کوتاه بيايند مديون مردم خواهند شد رئيس کميته صيانت از آب استان چهار محال و بختياري با بيان اينکه اجراي گلاب رگ حيات دو شهرستان را مي‌خشکاند، ابراز کرد: اگر مسئولين استاني و کشوري ذره‌اي از حقوق چهارمحال و بختياري کوتاه بيايند مديون مردم خواهند شد

در تعطيلات نوروز 97/

حضور بيش از 30 هزار گردشگر در شهرستان سامان فرماندار سامان از حضور بيش از 30 هزار گردشگر در شهرستان سامان خبر داد و ابراز داشت: تاکنون 6500 نفر مسافر نوروزي در اقامتگاه هاي اين شهرستان سکونت داشتند.
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اخبار استانی
فرهنگی ، هنری ، اجتماعی
اقتصادی
نشر خبر