آداب و روسوم نوروز در شهرستان سامان

شنبه گردش، رسمي ديرينه براي دوستي با طبيعت و روز گشت و گذار در طبعيت "شنبه گردش" رسمي ديرينه نه تنها مردم شهرستان سامان بلکه در اکثر نقاط استان چهار محال و بختياري است که خانواده ها با ورود به طبيعت بکر دوستي خود را با طبيعت تداوم مي بخشند.

آداب و روسوم نوروز در شهرستان سامان

شنبه گردش، رسمي ديرينه براي دوستي با طبيعت و روز گشت و گذار در طبعيت "شنبه گردش" رسمي ديرينه نه تنها مردم شهرستان سامان بلکه در اکثر نقاط استان چهار محال و بختياري است که خانواده ها با ورود به طبيعت بکر دوستي خود را با طبيعت تداوم مي بخشند.

با ورزش رفتنيگ

زاينده رود، خروشاني که تو را دعوت به نبرد مي کند/ زاينده رود و هيجان انگيز ترين تجربه عمرتان در رفتينگ مسافران سوار بر قايق‌هاي مخصوص ضمن لذت بردن از هيجان رويارويي با امواج رودخانه‌ها، از ميان جنگل‌ها، کوه‌ها، دشت‌ها، مزارع، روستاها و ... گذر کرده و به تماشاي مناظري مي‌نشينند که با هيچ وسيله ديگري ميسر نيست.
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اقتصادی