فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان سامان:

پرتاب موشک، ترس و وحشت در دل دشمنان ايجاد کرده است فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان سامان گفت: پرتاب موشک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي باعث ايجاد وحشت در دل دشمنان و اميد و وحدت در جامعه شد.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان سامان:

پرتاب موشک، ترس و وحشت در دل دشمنان ايجاد کرده است فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان سامان گفت: پرتاب موشک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي باعث ايجاد وحشت در دل دشمنان و اميد و وحدت در جامعه شد.

اصل مقابله و مبارزه با دشمن اتحاد و هم بستگي ملي است معاون اداره اوقاف و امور خيريه چهارمحال و بخيتاري با بيان اينکه بايد اتحاد ملي و انسجام اسلامي در جامعه براي مقابله با دشمن بزرگ امريکا و اسرائيل وجود داشته باشد، ابراز کرد: مومن بايد در مقابل چنين دشمني هوشيار باشد.
اخبار شهرستان سامان
اخبار ورزشی
اقتصادی